Treesearch

Treesearch text logotype

EN PLATTFORM FÖR FORSKNING KRING MATERIAL OCH SPECIALKEMIKALIER FRÅN SKOGEN

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på en samverkansplattform för forskning inom området

Treesearch har som syfte att skapa en nationell plattform för att stödja forskning. Forskningsprojekt som bedrivs inom Treesearch forskningsområden och de forskare som är aktiva i dessa projekt är välkomna att ansluta till plattformen.

Wallenberg Wood Science Center utgör kärnan i den forsknings-verksamhet som nyttjar plattformen.

Se Treesearchs kursutbud

Ansök om tillgång till avancerad forsknings-infrastruktur

Anslut forskare och projekt till Treesearch