Kursutbud

Utbildning för framtidens bioekonomi

Materialet kring Treesearchs kursprogram är fortfarande under arbete; vissa kursers information kommer uppdateras.

All
O-course
F-course
Infrastructure
WWSC academy
WWSC academy
Credits: 1
Course period: August 25 – August 27
Location: Umeå
Registration closed
WWSC academy
Credits: 2
Course period: Aug 27 – August 31
Location: Örnsköldsvik
Registration closed
F-course
Credits: 4.5
Course period: September 30 – October 3
Location: Stockholm
Registration open
F-course
Credits: 4.5
Course period: November 4 – November 8
Location: Karlstad
Registration open
F-course
Credits:
Course period: autumn 2019 –
Location: Karlstad
F-course
Credits:
Course period: autumn 2019 –
Location: Stockholm
Infrastructure
Credits:
Course period: autumn 2019 –
Location: Göteborg
F-course
Credits: 4.5
Course period: –
Location: Karlstad
O-course
Credits:
Course period: –
Location: Stockholm
O-course
Credits: 3
Course period: August 14 2019 – August 16 2019
Location: Lund

Treesearchs kursindelning

O-kurserna, Overview, är kurser som ger breddade generella kunskaper och som oftast inte kräver några förkunskaper inom området. Studenter på masternivå har även möjlighet att deltaga på O-kurser. 

F-kurser, Focus, är inriktade på att ge fördjupad kunskap inom fenomen och processer som är industriellt relevanta. Dessa kurser är riktade till dig som är verksamma inom specifika ämnesområden

Kurserna ska ge deltagarna teoretisk och praktisk utbildning i bearbetning, utvärdering av rådata från infrastrukturinstrument och annan avancerad utrustning. Kurserna går under en 3-4 dagars period och föreläsningar och övningar kombineras med gruppredovisningar.

WWSC Academy är kurser som innehåller föreläsningar, studiebesök och grupparbeten på specifika teman under 3 –  4 dagar och hålls av WWSC två gånger per år. Kurserna är öppna för alla Treesearch-doktorander.