Utbildning

Utbildning

FORSKARSKOLA & vidare- och grundutbildning

Treesearch erbjuder fortbildningsprogram för forskare från akademi, institut och industri med utbildning på olika nivåer; breddning, fördjupning och skräddarsydda kurser som möter framtidens behov. Utbildningsprogrammet strävar även efter att överbrygga det vanligt förekommande glappet mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet genom att i kurser sträva efter besök i relevant miljö och ordnandet av workshop där man såväl teoretiskt som praktiskt arbetar med rådata från avancerad forskningsinfrastruktur.

Forskarskola

Forskarskolan innehåller en serie kurser, uppdelade på orienterande, O-kurser, och fördjupande, F-kurser. Dessa kurser ges med en regelbundenhet och ges vartannat år. Till detta tillkommer kurser som ges vid behov samt en årlig kurs kopplat till plattformens infrastrukturområden.

Treesearch-doktorander förväntas att ta 2 – 4 kurser och delta på minst två infrastrukturkurser under sin doktorandutbildning.

 

 

Vidareutbildning och koppling till universitetens grundutbildning

Som komplement till forskarskolan kommer det att erbjudas utbildningsmoment som kan läsas på distans. Dessa moment är under uppbyggnad och kommer att vara utformade så att de även kan användas vid lärosätens grundutbildning i relaterade ämnen.

Deltagarna i kurser som arrangeras i Treesearch får:

  • Tillgång till kurser av hög akademisk kvalitet
  • Kursinnehåll som täcker traditionella som senaste rön inom området
  • Kurser med världsledande föreläsare

Treesearchs kommande kurser

CourseLevelWeek (2019)Registration
Managing the Innovation ProcessO20
Package MaterialsF24
Paper MechanicsF42 – 43
Regenerated Cellulose and Cellulose DerivativesF45