Utbildning

Utbildning

FORSKARSKOLA & vidare- och grundutbildning

Treesearch erbjuder fortbildningsprogram för forskare från akademi, institut och industri med utbildning på olika nivåer; breddning, fördjupning och skräddarsydda kurser som möter framtidens behov. Utbildningsprogrammet strävar även efter att överbrygga det vanligt förekommande glappet mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet genom att i kurser sträva efter besök i relevant miljö och ordnandet av workshop där man såväl teoretiskt som praktiskt arbetar med rådata från avancerad forskningsinfrastruktur.

Kommande kurs:

Packaging material

F-kurs 10 - 13 juni, Karlstad
10 - 13 juni

Treesearchs kurskatalog för 2019

CourseLevelWeek (2019)
The Sodium/Sulphur-Balance in a Pulp MillFv 6
Wood BiorefineryOv 15
Managing the Innovation ProcessOv 20
Packaging MaterialsFv 24
Lignin – A hidden gem for biorefineries?v 33 (14/8 -16/8)
Paper Surfaces -Characterisation and Properties.v 40
Biotechnology: Biosynthesis and Wood cell wall assemblyWWSC academyv 35 (25/8 – 27/8)
Wood Biorefinery: From Wood Chips to Material ComponentsWWSC academyv 35 (27/8 – 31/8)
Paper MechanicsFv 42 – 43
Regenerated Cellulose and Cellulose DerivativesFv 45
NMRInfrastructureOctober 2019
NanocelluloseAutumn 2019
SAXS for the industryInfrastructureAutumn 2019

Forskarskola

Forskarskolan innehåller en serie kurser, uppdelade på orienterande, O-kurser, och fördjupande, F-kurser. Dessa kurser ges med en regelbundenhet och ges vartannat år. Till detta tillkommer kurser som ges vid behov samt en årlig kurs kopplat till plattformens infrastrukturområden.

Treesearch-doktorander förväntas att ta 2 – 4 kurser och delta på minst två infrastrukturkurser under sin doktorandutbildning.

 

 

Vidareutbildning och koppling till universitetens grundutbildning

Som komplement till forskarskolan kommer det att erbjudas utbildningsmoment som kan läsas på distans. Dessa moment är under uppbyggnad och kommer att vara utformade så att de även kan användas vid lärosätens grundutbildning i relaterade ämnen.

Deltagarna i kurser som arrangeras i Treesearch får:

  • Tillgång till kurser av hög akademisk kvalitet
  • Kursinnehåll som täcker traditionella som senaste rön inom området
  • Kurser med världsledande föreläsare