Kursutbud

Utbildning för framtidens bioekonomi

Treesearch-kurser

Materialet kring Treesearchs kursprogram är fortfarande under arbete; vissa kursers information kommer uppdateras.

All
O-course
F-course
Infrastructure
WWSC academy
WWSC academy
Credits:
Course period: March 16 2020 – March 20 2020
Location: Norrköping
WWSC academy
Credits:
Course period: August 31 2020 – September 4 2020
Location:
O-course
Credits: 4.5
Course period: November 11 – November 15
Location: Sundsvall
F-course
Credits: 4.5
Course period: November 4 – November 8
Location: Karlstad
F-course
Credits: 4.5
Course period: –
Location: Karlstad
O-course
Credits:
Course period: –
Location: Stockholm
O-course
Credits: 3
Course period: August 14 2019 – August 16 2019
Location: Lund
F-course
Credits:
Course period: autumn 2019 –
Location: Stockholm
F-course
Credits: 6.0
Course period: October 14 – October 18
Location: Stockholm
WWSC academy
Credits: 2
Course period: Aug 27 2019 – August 31 2019
Location: Örnsköldsvik
O-course
Credits:
Course period: autumn 2019 –
Location: Göteborg
WWSC academy
Credits: 1
Course period: August 25 – August 27
Location: Umeå
F-course
Credits: 4.5
Course period: September 30 – October 3
Location: Stockholm

Övriga kurser

Credits: 4
Course period: September 16 2019 – November 13 3019
Location: Umeå
Registration closed

Treesearchs kursindelning

Treesearchs kursprogram är framtaget inom i samverkan mellan industri och akademi.

O-kurserna, Overview, är kurser som ger breddade generella kunskaper och som oftast inte kräver några förkunskaper inom området. Studenter på masternivå har även möjlighet att deltaga på O-kurser. 

F-kurser, Focus, är inriktade på att ge fördjupad kunskap inom fenomen och processer som är industriellt relevanta. Dessa kurser är riktade till dig som är verksamma inom specifika ämnesområden

Kurserna ska ge deltagarna teoretisk och praktisk utbildning i bearbetning, utvärdering av rådata från infrastrukturinstrument och annan avancerad utrustning. Kurserna går under en 3-4 dagars period och föreläsningar och övningar kombineras med gruppredovisningar.

WWSC Academy är kurser som innehåller föreläsningar, studiebesök och grupparbeten på specifika teman under 3 –  4 dagar och hålls av WWSC två gånger per år. Kurserna är öppna för alla Treesearch-doktorander.

Under rubriken listas kurser utanför Treesearchs kursprogram som är av intresse för forskningsområdet.