Treesearch för forskare

Treesearch för forskare

översikt och sammanställning av länkar

Välkommen till Treesearch! På den här sidan hittar du en sammanställning med länkar och information om vad Treesearch erbjuder för stöd till dig som är associerad forskare och forskarstuderande. 

Det kommer mera…
Treesearch är under uppbyggnad! Mer aktiviteter kommer komma. Det kan alltså löna sig att hålla utkik på Treesearchs hemsida lite då och då!

TREESEARCH logotype 2 black

Är du verksam på en Treesearch-partner? Här hittar du lokala kontaktpersoner!

Du kan självklart alltid kontakta Treesearch direkt. Här hittar du kontaktuppgifter!

Det här innebär det att vara Associerad forskare i Treesearch

Som associerad inom Treesearch får du

Konferenser och kunskapsintegration. 
Som associerad får du delta i konferenser, seminarier och workshops arrangerade av Treesearch. Vissa evenemang är endast öppna för dig som är associerad. 

Utbildning. 
Deltagande i de kurser som arrangeras inom Treesearch. Kurserna ger både relevant, uppdaterad kunskap och ett viktigt nätverk. Läs mer om aktuella kurser 

Forskningsinfrastruktur. 
Prioriterad tillgång till avancerad infrastruktur och stöd för experimentens planering, genomförande och analys av resultat. Läs mer om Treesearch forskningsinfrastruktur

Nätverk och påverkan. 
Tillgång till Treesearchs nätverk i akademi och industri med möjlighet att påverka forskningsområdet. Tillsammans utgör Treesearch en samordnande kraft som har möjlighet att påverka.

Information. 
Som ansluten till Treesearch får du tillgång till interna nyhetsbrev och uppdateringar från Treesearch. Du kan även registrera dig till Treesearchs externa (öppna) maillista här.

Konferens- och eventstöd.
Möjligheter till stöd vid anordnande av seminarier, konferenser och workshops. Har du arrangemang som passar inom Treesearchs verksamhet kan du få stöd vid genomförandet.

Som associerad inom Treesearch förväntas du

Delta och presentera forskning 
Aktivt delta i aktiviteter anordnade av Treesearch (till exempel konferenser och workshops) och presentera din forskning vid valda tillfällen.

Acknowledgement i publikationer. 
Publikationer där Treesearch bidragit med stöd till infrastruktur ska ha formuleringen  ”This research has been supported by Treesearch.se” i acknowledgement. Associerade projekt uppmuntras ha formuleringen i acknowledgement.

Som Treesearch-doktorander delta i kurser. 
Kurserna är öppna för alla, men Treesearch-doktorander uppmuntras särskilt att delta i kurser som ges inom ramen för Treesearch. 

Sprida information.
Informera Treesearch om aktiviteter som genomförs inom projekt där andra forskare inom Treesearch kan bjudas in och delta. Treesearch-doktoranders disputationer kommer annonseras på Treesearch hemsida för att få bra spridning. 

Vanliga frågor

Är du handledare för en doktorand eller postdoktor som du vill ska få ta del Treesearch? Du som handledare anmäler först projektet på http://www.treesearch.se/anslut/. Instruktioner finns på sidan.  

Är du ansluten via projekt så går associeringen ut när projektet går ut. Du kan sedan ansöka med nytt projekt. Treesearch kommer kontakta dig när så blir fallet, du behöver inte göra nåt aktivt själv.

Är du ansluten direkt som tillhörande en Treesearch-partner är du associerad under hela tiden du är kvar inom samma organisation.

Doktorander och postdoktorer är anslutna till dess projektet tar slut. 

Du kan när som helst ändra dina uppgifter eller be att få dom raderade/bryta din associering. Kontakta registrator@treesearch.se

Har du idéer och bidra till Treesearchs verksamhet? Vi gör Treesearch tillsammans och det finns många möjligheter till att bidra! Är du på en Treesearch-partner kontakta din lokala kontaktperson. Är du inte vid en Treesearch-partner kan du kontakta info@treesearch.se

Har du förslag på en konferens eller seminarium som kan passa i Treesearchs program? Kontakta collaboration@treesearch.se