Anmäl intresse för att få support från Treesearch

Få stöd och större spridning av ditt seminarium

Treesearch Scientific Sessions är en seminarieserie som arrangeras av forskare inom Treesearch och är öppet för partners i Treesearch. Ingående seminarier fokuserar på specifika forskningsområden och kan vara allt från en timme långa seminarium till heldagshändelser.  Treesearch Scientific Sessions får gärna ha inbjudna talare.

Exempel som hållits under 2018 är Treesearch Scientific session Stockholm Cell Wall Meeting och Treesearch Scientific Session Hemicelluloses

Du som arrangör kan få stöd för genomförande och spridning av ditt seminarium. Vad det innebär kan du läsa nedan. Har du frågor kontakta Treesearch på collaboration@treesearch.se.

Det här kan Treesearch erbjuda

Seminarier är en viktig del av samverkan. Treesearch vill därför underlätta för arrangörer och ge fler möjlighet att ta del av innehållet.

Treesearch kan ge följande stöd vid arrangerande av seminarier:

Finansiellt stöd för exempelvis inbjudna talare och faciliteter. Storleken på stöd beror på typ och storlek av seminarium och bestäms i samråd med Treesearch, kontakta collaboration@treesearch.se.

Hjälp med utformning av inbjudan, online-system för registrering samt eventsida på www.treesearch.se om det önskas. I allt material framgår tydligt vem som organiserar och vilken organisation. Ett exempel kan ses på http://www.treesearch.se/en/cellwall2018/

Spridning av inbjudan i Treesearchs kanaler såsom i nyhetsbrevet, på hemsidan och kalendariet om så önskas. 

Framtagande av konferensmaterial som namnbrickor och listor, i de fall det blir aktuellt.

För att få stöd behöver seminariet uppfylla följande villkor:

Seminariet ska vara relevant för Treesearchs forskare och  tillgängligt för deltagare i Treesearch. Tillgängligheten bestäms av arrangören i samråd med Treesearch. Seminariet ska relatera till något/några av de  fyra tematiska forskningsområdena.

Treesearch ska tydligt synas på konferensmaterial och inbjudningar. Under seminariedagen ska Treesearchs rollup vara synlig i nära anslutning till lokalen. 

Treesearch behöver bli underrättade tidigt i planeringen (gärna minst 1 månad i förväg) för att kunna ge rätt stöd och informationsspridning.

Det uppmuntras att streama seminariet! Genom att göra detta kan fler ta del av innehållet. Treesearch kan till viss del ge support med detta.

ANSÖK här!