Samverkan

Samverkan

konferenser och kunskapsintegration

Treesearch skapar en öppen miljö utan konkurrens för att främja samverkan mellan akademi, industrin och forskningsinstitut

För att säkerställa kunskapsspridning från verksamheten och informationsflöden inom plattformen arrangerar Treesearch interna och externa konferenser, seminarier och workshops. Det är särskilt fokus på att skapa enkla och återkommande kontaktpunkter samt att anordna aktiviteter som stöder rörlighet av forskningsansluten personal mellan akademi, industri och forskningsinstitut.

Syftet är att öka intresset för forskning på nya material och specialkemikalier från skogsråvara och se till att industrin tidigt kan nyttiggöra sig resultat från forskningen inom området. Detta för att på lång sikt säkerställa rätt kompetensförsörjning och en hållbar teknikutveckling.

Kalendarium

Här kommer det dyka upp kommande event inom Treesearch.

Mer information kommer inom kort.

 

Treesearch Progress 2019

Den 7-8 maj 2019 hålls den första Treesearch Progress konferensen. Vill du höra allt om den senaste forskningen på vår viktigaste råvara, skogen? Save the date!

Håll ögonen öppna, mer information kommer…

Stöd för samverkan

Treesearch kan stödja samverkansaktiviteter inom forskningsområdet nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Du som forskare kan till exempel få stöd för att anordna seminarier (Treesearch Scientific Sessions). Planerar du ett seminarium som du vill ha stöd för kan du anmäla intresse direkt via länken nedan.

 För övrigt och frågor kontakta

 collaboration@treesearch.se

Under 2018 har Treesearch haft flera konferenser och samverkansaktiviteter, bland annat invigning i närvaro av Hans Majestät Konungen.