Samverkan

konferenser och kunskapsintegration

Treesearch skapar en öppen miljö utan konkurrens för att främja samverkan mellan akademi, industrin och forskningsinstitut

För att säkerställa kunskapsspridning från verksamheten och informationsflöden inom plattformen arrangerar Treesearch interna och externa konferenser, seminarier och workshops. Det är särskilt fokus på att skapa enkla och återkommande kontaktpunkter samt att anordna aktiviteter som stöder rörlighet av forskningsansluten personal mellan akademi, industri och forskningsinstitut.

Syftet är att öka intresset för forskning på nya material och specialkemikalier från skogsråvara och se till att industrin tidigt kan nyttiggöra sig resultat från forskningen inom området. Detta för att på lång sikt säkerställa rätt kompetensförsörjning och en hållbar teknikutveckling.

Konferensprogram

Treesearch har tagit fram ett konferensprogram som innefattar allt från kortare seminarier till heldagskonferenser. Mer information kommer inom kort. 

Stöd för samverkan

Treesearch kan stödja samverkansaktiviteter inom forskningsområdet nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Du som forskare kan till exempel få stöd för att anordna seminarier.

Kontakta collaboration@treesearch.se om du vill veta mera.

Under 2018 har Treesearch haft flera konferenser och samverkansaktiviteter, bland annat invigning i närvaro av Hans Majestät Konungen.