Samverkan

konferenser och kunskapsintegration

Treesearch skapar en öppen miljö utan konkurrens för att främja samverkan mellan akademins och industrins forskare och ingenjörer

För att säkerställa kunskapsspridning från verksamheten och informationsflöden inom plattformen arrangerar Treesearch interna och externa workshops, seminarier och konferenser.. Det är särskilt fokus på att skapa återkommande, enkla kontaktpunkter mellan akademi och industri och aktiviteter som stöder rörlighet av forskande personal mellan akademi, institut och industri. Syftet är att göra forskningsområdet och industrins roll intressant för studenter på olika nivåer och att göra samhällsperspektivet tydligt.

Konferensprogram

Treesearch har tagit fram ett konferensprogram som innefattar kortare seminarier till heldagskonferenser. Mer information kommer inom kort. 

Stöd för samverkan

Treesearch kan stödja samverkansaktiviteter inom forskningsområdet nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Du som forskare kan till exempel få stöd för att anordna seminarier.

Kontakta collaboration@treesearch.se om du vill veta mera.

Under 2018 har Treesearch haft flera konferenser och samverkansaktiviteter, bland annat invigning i närvaro av Hans Majstät Konungen.