Durable water-, oil- and soil repellent wood for outdoor applications via smart surface modification

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Syftet med detta projekt är att förbättra hållbarheten utomhus av trä och biokompositmaterial för

fasadmaterial samt utemöbler med hjälp av robust ytmodifiering som avvisar vatten, oljor och

smuts. Vår nya idé bygger på användning av hållbara komponenter och skalbara processer.

Vetenskapliga och tekniska mål är att formulera en halvtransparent beläggning för trä för att

skydda från biologisk nedbrytning genom att minimera vätske- och smutsupptag och att

optimera ytmodifieringen med fokus på hållbarhet samt vätnings- och mekaniska egenskaper.

Vi kommer att undersöka hur ytkemin och mikro-nanostrukturen påverkar vätningsegenskaper

och hållbarheten i varje beläggningssystem (stabiliteten i icke-vätningsegenskaper) med hjälp

av en nyligen utvecklad teknik (multi-cykel Wilhelmy platta). För att arbeta gentemot en slutlig

utomhusapplikation kommer vi att skapa en länk mellan vätningsegenskaper i laboratorieskala

och vätningsegenskaper som erhållits från upp-skalade tester och fälttester. Längs hela

projektet kommer vi att sprida resultat under projektets gång till intressenter, till forskarsamhället

och allmänheten. Inte bara genom de sedvanliga kanalerna utan även genom association till

EnWoBio och Ecobuild centra och via en referensgrupp bestående av avnämare (främst

industriföretag).

Project leader:

Project period: