BioComposites – personalized products and services (PPS)

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Projekttitel Biokompositer för personifierade produkter och tjänster BioComposites for personalized products and services (PPS) Projektbudget: Totalt: 11.835 ksek, sökt budget: 5.679 ksek  Projektlängd: 2017-09-01 – 2020-08-31 Aktörer inom projektet: RISE Bioeconomy (Innventia), skog företag, Perstorp AB, Addema AB, Fillauer Europe, Ortopedteknik Region Örebro, H&M, Holmen AB, LL Bolagen  Visionen för detta projekt är att göra det möjligt för Sverige att bli världsledande inom övergången från fossilbaserad ekonomi till biobaserad. Detta projekt kommer att utveckla personliga produkter och tjänster kring accessoarer och protesprodukter i hudkontakt, där personifiering, innovativa produkter och utökade funktioner är mycket önskade. CNF/CNC-baserade (cellulose nano fibriller/kristaller) kompositer som är starka och lättviktiga kommer att kombineras med additive manufacturing (AM), vilket möjliggörhögt förädlade produkter och tjänster. Beskrivning av förväntade resultat Nya skogbaserade värdkedjor kommer att skapas, vilka erbjuder högt förädlade produkter och tjänster. Det förväntas att upp till 50% av de termoplaster som används i respektive produktsegment kan ersättas med  CNF/CNC-baserade material. Demonstrator med komplicerad struktur och utökade funktioner, vilket är försvårt alt. för dyrt att tillverkamed konventionella tekniker, kommer att framställas. 3. Genomförande och aktörskonstellation

CNF-baserade (cellulosa nanofibriller) kompositer som är starka och lättviktiga kommer att utvecklas samt tillhörande tekniska lösningar för att kunna 3D printa (additive manufacturing) med dessa kompositer. Projektets konsortium består av olika aktörer längs värdkedjan, bl.a. skog, kemikalier, 3D print, proteser, accessoarer, vård, märkesägare och återvinnings företag.        4. Projektets mål kopplat till bioekonomin Sverige håller en unik position i skogsbaserad ekonomi tack vare sina stora innehav av jungfrufibrer. Tekniska lösningar och affärsmodeller som möjliggör avancerade och högt förädlade produkter och tjänster behövs för att omvandla den unika möjligheten till ekonomiska fördelar och för att uppnå en långsiktig socioekonomisk hållbarhet.

Project leader:

Project period: