Om Treesearch

Kunskap och kompetens för framtidens material från skogen

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på att skapa samverkan kring kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och specialkemikalier från skogsråvara.

I samverkan med akademi, industri, privata stiftelser och staten skapar Treesearch en världsledande, öppen forskningsmiljö  som lägger grunden för framtida innovationer från skogen och bidrar till  bioeknomin.

Treesearch skall bli en världsledande samverkansplattform för nya material och specialkemikalier med skogen som råvara. Treesearch kommer möjliggöra framtida innovationer genom att bland annat tillgängliggöra kunskaper och kompetens från forskningen samt göra avancerad forskningsinfrastruktur tillgänglig för forskare från akademi och industri. Treesearch innebär en kraftfull förstärkning av Sveriges möjligheter att ställa om till att bli en biobaserad ekonomi 2050 och förväntas bland annat ge följande effekter:

  • En kunskaps- och kompetenshöjning inom både akademi och industri som kommer bidra till utvecklingen av Sveriges framtida näringar som producerar och använder biobaserade material och specialkemikalier från skogsråvara.
  • Banbrytande forskningsresultat som kan omsättas till högteknologi och innovationer inom svensk industri och bidra till att klara klimatutmaningen
  • Utbildning av 250 till 300 unga forskare utrustade med unik spetskompetens och forskningsverktyg som kan utveckla ny kunskap och nya teknologier till skogsindustrin och relaterade näringar

Treesearch började som ett projekt inom Wallenberg Wood Science Center (WWSC), startade under 2017 med målet att verksamheten skall vara i full drift 2019.

 

Treesearch har som mål att engagera huvuddelen av Sveriges universitet, skogsindustri och de branscher som vill använda skogsråvara för utveckling av nya material och produkter. Till Treesearch kan forskare som är aktiva inom forskningsområdet nya material och specialkemikalier från skogsråvara ansluta sig, oavsett vilken organisation man tillhör. Här kan du läsa hur anslutningen går till.