Forskning på skogsbaserade material och kunskapsöverföring av forskningsresultat mellan akademi och industri var i fokus när Treesearch Insight: BiMaC Innovation gick av stapeln den 29 januari i Stockholm. Konferensen var den andra i den nationella plattformen Treesearchs Insight-serie och även slutkonferens för VINN Excellence centret BiMaC Innovation.

VinnExcellence centret BiMaC Innovation har sedan starten 2007 varit inriktat på att skapa paradigmskiftande genombrott i skogsindustrin genom forskningssamarbete med industrin och akademin med stöd från Vinnova. Under dagen fick deltagarna en sammanfattning av de resultat som kommit fram under de tio åren, både i form av forskningsresultat, industrinära implementationsprojekt och inte minst i form av utbildade doktorer med unik kompetens.

Bland forskningsresultaten som lyftes fram fanns helt gröna och giftfria spånskivor, 3D-formade papper och extruderade korkar gjorda med 80% cellulosa som alla gick att se på plats i form av demonstratorer. Från centret har flera patent kommit och de inblandade företagen har nu möjlighet att ta vidare resultaten.

 

Demonstratorer från BiMaC Innovation
Demonstratorer från BiMaC Innovation

 

Dagen lockade drygt 110 deltagare från både näringsliv och akademi. Missade du konferensen och är intresserad av att få veta mer om BiMaC Innovation så kan du kontakta Linda Fogelström, lindafo@kth.se

Treesearch Insight är en konferensserie som presenterar och lyfter fram forskningsaktiviteter inom nya material från skogen. Insight-konferenserna är den första delen att lanseras av Treesearchs konferens- och seminarieprogram. Håll ögonen på www.treesearch.se för att ta del av kommande händelser och event!

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Mittuniversitetet blir det fjärde svenska universitetet att ansluta sig till plattformen Treesearch som core-partner. 

− Vi är mycket glada att vi blir partner i Treesearch. Det ger möjlighet att öka vårt akademiska avtryck och bidra till nationella forskningsfrågor. Vi vill gärna bidra till forskning, utbildning, forskningsinfrastruktur och aktiviteter inom plattformen Treesearch, säger Kaarlo Niskanen professor vid Mittuniversitetet.

Anslutandet av Mittuniversitetet är ett steg mot Treesearchs målsättning att samla den svenska forskningen inom nya material från skogen. 

– Från Treesearchs sida är det mycket glädjande att få med Mittuniversitetet som core-partner. Mittuniversitetet är en viktig aktör för forskningen inom området och kommer bidra till att ytterligare stärka Treesearch, säger Daniel Söderberg, föreståndare på Treesearch.

Läs mer i Mittuniversitetets pressmeddelande

 

Mittuniversitetet

MAX IV has together with academic and industrial partners recently received funding for a combined scattering and tomography beamline – ForMAX. In order to collect the needs of the future user community, we will organize a workshop at MAX IV on January 23rd. Registration for the workshop is free of charge, including dinner on January 22nd and lunch on January 23rd.

For further details and registration for the event, see the workshop website at https://indico.maxiv.lu.se/event/652/.

 

MAX IV has together with academic and industrial partners recently secured funding for the construc on of ForMAX - a combined scattering and imaging beamline for structural characteriza on of complex materials from atomic/molecular to mm length scales. A special focus of ForMAX will be novel wood- based materials, but it will also be open for other user communities. ForMAX is at the moment in design phase, and we are collecting the needs of the future user community.

At the first ForMAX User Workshop we will have three inspiring talks by leading experts on small- and wide-angle x-ray scattering (SAXS/WAXS), scanning SAXS/WAXS, and tomography. We will also have briefings about ForMAX, the national research platorm Treesearch of which ForMAX is a part, and the ForMAX preproject. Finally, we will organize group discussions about your specific needs at ForMAX. Come and help make ForMAX a success!

Programme

1. Three inspiring talks by leading experts on techniques at ForMAX:

• Yoshiharu Nishiyama (CNRS, FR) - SAXS/WAXS
• Oliver Bunk (PSI, CH) - Scanning SAXS/WAXS
• Stephen Hall (Lund University, SE) - Tomographic imaging

2. Brief overviews of the national research platform Treesearch of which ForMAX is a part, the ForMAX project itself, and the ForMAX preproject.

3. Group discussions to address the needs of the future user community at ForMAX.

We will have groups working on the following three specific questions:
a) Besides the beamline, ForMAX will also consist of a portal, which will facilitate the access of inexperienced users to ForMAX/MAX IV. What should be the main priorities of the ForMAX portal?
b) We expect many inexperienced synchrotron users at ForMAX. How can we most effectively help them carry out experiments?
c) In order to carry out successful synchrotron experiments, one may need special sample environments and/or access to other characteriza on methods (such as DLS, op cal microscopy etc). How should these be prioritised?
4. Optonal tour of MAX IV.

Welcome!

Kim Nygård, MAX IV Laboratory
Aleksandar Matic, Chalmers Institute of Technology
Daniel Söderberg, KTH Royal Institute of Technology

  Den 14 juni hölls det första Treesearch-eventet som gav en första presentation av plattformen för de drygt 130 deltagarna. I talarlistan fanns bland annat närings- och innovationsminister Mikael Damberg, företrädare för KTH, Chalmers och Linköpings universitet (LiU), BillerudKorsnäs och Stora Enso samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

   

  Unga forskare visade upp framtiden

  En viktig del i Treesearch är satsningen på framtidens forskningsledare inom industri och akademi – doktorander och unga forskare. På eventet gavs det möjlighet att ta del av pågående forskning dels genom pitchar och dels genom postermingel. Doktorander från Wallenberg Wood Science Center (WWSC) och LiU  visade i en serie korta 1-minuterspresentationer aktuella forskningsresultat på området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. I efterföljande minglet fanns det ytterligare möjlighet till direkta samtal med doktorander och unga forskare.

   

  Starten för TREESEARCH

  Eventet markerar starten på plattformen Treesearch. Under uppstartsperioden kommer nu Treesearch verka för att inkludera fler parter, både från akademi och från näringsliv. 

  Vill du kontakta Treesearch kan du antingen maila info@treesearch.se eller kontakta interimsledningen

   

  MIssade du eventet och är nyfiken på vad TREESEARCH är? Se Magnus Wikströms, CTO på BillerudKorsnäs presentation från eventet nedan. Fler presentationer från 14 juni kommer läggas upp längre fram.

   

  Den 14 juni meddelades att Vinnova stödjer Treesearch med upp till 70 miljoner kronor över en fyraårsperiod. Finiasnieringen kommer genom strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och är en del av regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi.

  – Den här typen av samarbeten är viktiga för att stärka innovationsförmågan. Genom satsningen kan Sverige gå före i omställningen mot ett hållbart samhälle samtidigt som det stärker företagens konkurrenskraft, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova i ett pressmeddelande.

  Läs hela Vinnovas pressmeddelande här

  Läs pressmeddelande från näringsdepartementet

   

  Foto: Sandra Wiaderny/Regeringskansliet

   

  Näringslivs- och innovationsministern Mikael Damberg kommer delta i eventet 14 juni. Program kommer snart!

  Snart startar den hittills största svenska satsningen på forskning och samverkan inom nya material och specialkemikalier från skogsråvara — den nationella plattformen Treesearch. Inom plattformen kommer excellent forskning samlas i en världsledande och öppen forskningsmiljö för att bidra till utvecklandet av kompetenser och kunskap som möjliggör framtida innovationer.

  Inför uppstarten hålls den 14 juni ett för-event för att ge en första presentation av Treesearch och ta del av aktuell forskning.

  I programmet kommer företrädare från regeringens samverkansprogram, skogsindustri och akademi delta. I samarbete med forskningscentrumet Wallenberg Wood Science Center (WWSC) kommer även aktuella projekt presenteras av doktorander en serie av korta pitchpresentationer och med efterföljade postervisning och mingel.

  Välkommen till att vara med från start på en spännande satsning där akademi, industri och staten tillsammans skapar förutsättningarna för framtidens bioekonomi.

   

  Registrera dig här: https://www.eventbrite.com/e/treesearch-for-event-forskning-for-en-biobaserad-ekonomi-registrering-34572391955

  Forskarna Karl Håkansson och Anna Sjöstedt från WWSC i samspråk med kungen och KTH:s rektor Peter Gudmundson om framtidens skog vid seminarium på KTH. (Foto: Håkan Lindgren)
  Forskarna Karl Håkansson och Anna Sjöstedt från WWSC i samspråk med kungen och KTH:s rektor Peter Gudmundson om framtidens skog. (Foto: Håkan Lindgren)

   

  Det första steget mot plattformen Treesearch togs vid ett seminarium på KTH i december 2014 där företrädare för svensk skogsindustri och akademi närvarade. Där konstaterades att det finns ett behov av mer forskning, men också utbildning och ökad kompetens och samverkan för att få fram nya biobaserade material. Den här insikten vid det här seminariet var grunden för det vidare arbetet för att ta fram Treesearch.
  Läs mer om seminariet på KTHs hemsida: https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/framtidens-skog-vaxer-sig-stark-1.527776

  Samverkan, nytänkande forskning och paradigmskifte. Det var några av ingredienserna då den svenska skogseliten diskuterade skogens och skogsnäringens utveckling och framtid. På KTH:s branschseminarium deltog också kung Carl XVI Gustaf.

  SaveSave

  Forskning och kunskapsöverföring i fokus på Treesearch Insight: BiMaC Innovation
  with Inga kommentarer

  Forskning på skogsbaserade material och kunskapsöverföring av forskningsresultat mellan akademi och industri var i fokus när Treesearch Insight: BiMaC Innovation gick av stapeln den 29 januari i Stockholm. Konferensen var den andra i den nationella plattformen Treesearchs Insight-serie och även … Läs mer

  Mittuniversitetet blir partner i Treesearch
  with Inga kommentarer

  Mittuniversitetet blir det fjärde svenska universitetet att ansluta sig till plattformen Treesearch som core-partner.  − Vi är mycket glada att vi blir partner i Treesearch. Det ger möjlighet att öka vårt akademiska avtryck och bidra till nationella forskningsfrågor. Vi vill … Läs mer

  Welcome to the first ForMAX user workshop
  with Inga kommentarer

  MAX IV has together with academic and industrial partners recently received funding for a combined scattering and tomography beamline – ForMAX. In order to collect the needs of the future user community, we will organize a workshop at MAX IV … Läs mer

  Första Treesearch-eventet 14 juni
  with Inga kommentarer

  Den 14 juni hölls det första Treesearch-eventet som gav en första presentation av plattformen för de drygt 130 deltagarna. I talarlistan fanns bland annat närings- och innovationsminister Mikael Damberg, företrädare för KTH, Chalmers och Linköpings universitet (LiU), BillerudKorsnäs och Stora … Läs mer

  Vinnova stödjer Treesearch med 70 miljoner kronor via BioInnovation
  with Inga kommentarer

  Den 14 juni meddelades att Vinnova stödjer Treesearch med upp till 70 miljoner kronor över en fyraårsperiod. Finiasnieringen kommer genom strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och är en del av regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi. – Den här typen av samarbeten … Läs mer

  Närings- och Innovationsministern deltar 14 juni
  with Inga kommentarer

    Näringslivs- och innovationsministern Mikael Damberg kommer delta i eventet 14 juni. Program kommer snart!

  Treesearch för-event 14 juni
  with Inga kommentarer

  Snart startar den hittills största svenska satsningen på forskning och samverkan inom nya material och specialkemikalier från skogsråvara — den nationella plattformen Treesearch. Inom plattformen kommer excellent forskning samlas i en världsledande och öppen forskningsmiljö för att bidra till utvecklandet … Läs mer

  Ett första steg mot Treesearch
  with Inga kommentarer

    Det första steget mot plattformen Treesearch togs vid ett seminarium på KTH i december 2014 där företrädare för svensk skogsindustri och akademi närvarade. Där konstaterades att det finns ett behov av mer forskning, men också utbildning och ökad kompetens … Läs mer