Kontaktpersoner för direktanslutning

Kontaktpersoner för direktanslutning

Treesearchs core-partners och samarbetspartner har möjlighet att direktansluta forskare till Treesearch, utan att först ansluta ett aktivt projekt. För att göra detta kontaktar du din lokala Treesearch-kontakt för lösenord till den personliga anslutningen (steg 2). 

Akademi

KTH

Daniel Söderberg
dansod@kth.se

Chalmers

Gunnar Westman
westman@chalmers.se

Linköpings universitet

Lund

Mittuniversitetet

INDUSTRI

Ahlstrom-Munksjö

BillerudKorsnäs

Holmen

Neste

SCA

Stora Enso

Södra

TetraPak

Samarbetspartner

RISE

Fredrik Rosén
fredrik.b.rosen@ri.se