Forskningsinfrastruktur ansökan

Ansökan forsknings-
infrastruktur

Så här går ansökningsprocessen till

För att få tillgång till en infrastruktur ska en kortfattad ansökan fyllas i. Den används som underlag för Treesearchs utvärdering, där koordinatorn för infrastruktur vid respektive nod bedömer ansökan tillsammans med den/de specialister som ansvarar för berörd infrastruktur. Denna grupp lämnar sedan en rekommendation till Treesearch ledningsgrupp utifrån följande kriterier:

  • Genomförbarhet
  • Relevans
  • Industrideltagande (projekt med deltagande av industriparter har förtur)

varvid Treesearch ledningsgrupp därefter fattar beslut om tillgängliggörandet av infrastruktur och användarstöd.

 

Efter avslutat infrastrukturprojekt ska kortfattad redogörelse lämnas. Då resultat från infrastrukturprojekt i Treesearch regi kommuniceras i publikationer eller konferenspresentationer ska Treesearch omnämnas. 

ANSÖKAN

Kontaktpersoner

Vid frågor ta i första hand kontakt med infrastrukturkoordinator på respektive nod (klicka på respektive namn för mail). VIll du komma i kontakt med Treesearch direkt angående forskningsinfrastruktur gör du det via infrastructure@treesearch.se 

Chalmers Aleksandar Matic
KTH Eva Malmström
LiU Isak Engquist
Lunds universitet Ola Wallberg
Mittuniversitetet Magnus Hummelgård
RISE Tomas Larsson