Forskningsinfrastruktur

Forsknings-
infrastruktur

Tillgång & stöd

Treesearch ger tillgång och stöd till avancerad forskningsinfrastruktur

En viktig del av Treesearch verksamhet är att tillgängliggöra avancerad forskningsinfrastruktur för akademi och industri för att på ett kraftfullt sätt expandera relevant kunskapsbas och därigenom bidra till att ytterligare öka Sveriges konkurrenskraft. Vid varje akademisk nod finns en rad olika infrastrukturer vilka nu görs tillgängliga för Treesearch mot internpris-taxa. För att nå högsta möjliga kvalitet i respektive analys tillhandahåller Treesearch stöd för genomförandet i form av kvalificerade forskare med specialistkompetens. 

Tillgänglig INFRASTRUKTUR

Treesearchs noder tillgängliggör olika avancerade infrastrukturer för högupplöst karakterisering.

Ansök här

För att få tillgång till en infrastruktur krävs att man lämnar in en kortfattad ansökan

Rapportera

Rapportera här efter genomfört infrastrukturprojekt 

SÅ FUNGERAR DET

Tillgängliggörande av infrastruktur i Treesearch faciliteras av koordinatorer vid respektive nod. Forskare som önskar använda en infrastruktur lämnar in en kortfattad ansökan via formuläret som länkas till från den här sidan. En beviljad ansökan innebär att man får tillgång till infrastruktur och ett genomförandestöd.

 

Genomförandestödet består av tid hos en eller flera forskare med relevant specialistkompetens i syfte att stödja det experimentella arbetet och analys av mätdata för att nå högsta möjliga kvalitet i arbetet. 

Genomförandestödet kan maximalt omfatta 40 timmar/projekt.

Den som använder infrastrukturen står för eventuella kostnader för den direkta användningen av en infrastruktur enligt den taxa som gäller vid respektive nod (s.k. maskintid).

Efter genomfört projekt lämnas en kortfattad rapport här på sidan.

 

Nationella infrastrukturer av intresse

Umeå Core Facility for Electron Microscopy (UCEM)

Umeå Core Facility for Electron Microscopy (UCEM) is a joint resource for research and higher education in electron microscopy techniques. Electron microscopy is used for structural and chemical characterization of materials at micro and nano-meter length scales. Medical and biological samples are prepared, imaged and analyzed in 3D. Also, structure biology projects are addressed by cryo electron microscopy.

Till UCEM >>

Kontaktpersoner

Vid frågor ta i första hand kontakt med infrastrukturkoordinatorn på respektive nod (klicka på namn för mail). VIll du komma i kontakt med Treesearch direkt angående forskningsinfrastruktur gör du det via infrastructure@treesearch.se 

Läs om ForMAX – ett unikt strålrör för material från skogen vid MAX IV