Associerade forskare

Associerade forskare

Här hittar du forskare, doktorander och postdoktorer som är associerade i Treesearch.  Du har möjlighet att filtrera efter flera olika parametrar och också fritextsöka. Få fram kontaktuppgifter och andra uppgifter genom att klicka på bilderna.

Är du forskare och vill ändra eller komplettera dina uppgifter? Kontakta registrator@treesearch.se.

All
Theme 1
Theme 2
Theme 3
Theme 4
All
Researcher (academic)
PhD student
Postdoctor
Researcher (institute)
Researcher (industrial)
Research management and support (academy)
Research management and support (industry)
All
Chalmers
KTH
Mittuniversitetet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds Universitet
SLU
Stockholms Universitet
Umeå Universitet
RISE
Ahlstrom-Munksjö
BillerudKorsnäs
Holmen
Neste
SCA
Stora Enso
Södra
Tetra Pak
Södra Innovation & Nya Affärer

Negar Abbasi Aval

PhD student
Negar Abbasi Aval

PhD student |

By combining the knowledge in the field of surface modification with bio-polymers such as cellulose with the knowledge in microfluidic devices for biomedical applications. We foresee a huge potential in creating new useful devices for future increased health. During the recent decade cellulose in the form of different types of nano cellulose have attracted a large interest into different types of application. One such field that have not been extensively evaluated is the use in medical diagnostics. Different sources of cellulose surfaces can be prepared and modified with either chemical

KTH
Project: The use of bio-polymers in micro fluidic devices for biomedical applications
Supervisor: Torbjorn Pettersson
Dissertation planned: 2023-04

Abdolrahim Abbaszad Rafi

Researcher (academic)
Abdolrahim Abbaszad Rafi

Researcher (academic) |

Modification and functionalization of cellulosic materials

Tiffany Abitbol

Tiffany Abitbol

Researcher (institute)
Tiffany Abitbol
Tiffany Abitbol

Researcher (institute) | Senior Researcher

nanocellulose

RISE Bioeconomy

David Agar

David A. Agar

Researcher (academic)
David Agar
David A. Agar

Researcher (academic) | Associate Senior Lecturer

Energy and material applications, pyrolysis of forest-based biomass and industrial by-products, pelleting and energy economics.

Anders Ahlbom

PhD student
Anders Ahlbom

PhD student | Doktorand

Depolymerisation of Kraft lignin using hydrothermal liquefaction at subcritical conditions.

Chalmers
Project: Depolymerisation of Kraft lignin
Supervisor: Hans Theliander
Dissertation planned: 2023
Basel Al-Rudainy

Basel Al-Rudainy

PhD student
Basel Al-Rudainy
Basel Al-Rudainy

PhD student |

Separationsprocesser

Lunds Universitet
Project: Biocatalytic functionalisation of hemicellulose from waste
Supervisor: Ola Wallberg
Dissertation planned: 2020
Alexandros Aleksis

Alexandros Efraim Alexakis

PhD student
Alexandros Aleksis
Alexandros Efraim Alexakis

PhD student |

Wood based Materials, Nanocomposites, Nanoparticles, Material Synthesis and Characterization

KTH
Project: Latex Nanoparticles from Biobased Resources
Supervisor: Eva Malmström Jonsson
Dissertation planned: 2023
Marcus Alexandersson

Marcus Alexandersson

PhD student
Marcus Alexandersson
Marcus Alexandersson

PhD student |

Constitutive modelling| coupled mulitphysics| multiphase flow| mixture theory| paperboard| numerical simulations| mass exchange and swelling

Division of Solid Mechanics| Lund University

Lunds Universitet
Project: Constitutive modeling of coupled moisture, temperature and deformation for paperboard.
Supervisor: Matti Ristinmaa
Dissertation planned: 2019
Rana Alimohammadzadeh

Rana Alimohammadzadeh

PhD student
Rana Alimohammadzadeh
Rana Alimohammadzadeh

PhD student |

Chemically modification of cellulosic material

Mittuniversitetet
Project: Eco-friendly and innovative catalytic surface modifications of Nanocellulose
Supervisor: Armando Cordova
Dissertation planned: 2021
Henrik Almqvist

Henrik Almqvist

Postdoctor
Henrik Almqvist
Henrik Almqvist

Postdoctor |

Projektet behandlar enzymatisk depolymerisering av lignin och mikrobiell konvertering av nedbrytningsprodukterna i syfte att producera kemikalier. 

Lunds Universitet
Project: Lignin
Supervisor: Gunnar Lidén
Selda Aminzadeh

Selda Aminzadeh

Researcher (academic)
Selda Aminzadeh
Selda Aminzadeh

Researcher (academic) |

Valorization of Kraft Lignin by Fractionation and Chemical Modifications for Different Applications

Department of Fiber and Polymer Science| Wallenberg Wood Science Center

KTH
Project: Valorization of Kraft Lignin by Fractionation and Chemical Modifications for Different Applications
Supervisor: Prof.Mikael.Lindström
Dissertation planned: 2018-12-14

Annika Andersson

Researcher (industrial)
Annika Andersson

Researcher (industrial) | Laboratory Scientist

Cellulosabaserade material för vätskeförpackningar

Ulrika Andreasson

Ulrika Andreasson

Researcher (industrial)
Ulrika Andreasson
Ulrika Andreasson

Researcher (industrial) | Gruppchef

Nya material och gröna kemikalier

Britta Andres

Britta Andres

Postdoctor
Britta Andres
Britta Andres

Postdoctor |

Storskalig produktion av pappersbaserade superkondensatorer; elektrodmaterial, nanocellulosa, grafit, grafen

Mittuniversitetet
Project: Alf-de-Ruvo stipendium, Storskalig produktion av elektroder för pappersbaserade superkondensatorer
Mehrdad Arshadi

Mehrdad Arshadi

Researcher (academic)
Mehrdad Arshadi
Mehrdad Arshadi

Researcher (academic) | Associate Professor, Ph.D.

Bioenergy, Storage of biomass, Chemical chracterization of forest biomaterials, Analytical chemistry, Organic chemistry

Shirin Asaadi

Shirin Asaadi

Researcher (industrial)
Shirin Asaadi
Shirin Asaadi

Researcher (industrial) | Specialist 

Cellulose Chemistry and Modification

Nadia Asta

PhD student
Nadia Asta

PhD student |

Fiber technology

KTH
Project: Fiber/Fiber interactions in molded cellulose fiber materials
Supervisor: Lars Wågberg
Dissertation planned: 2023
Karin Athley

Karin Athley

Researcher (industrial)
Karin Athley
Karin Athley

Researcher (industrial) | Specialist Paper chemistry

Zhaleh Atoufi Najafabadi

Researcher (academic)
Zhaleh Atoufi Najafabadi

Researcher (academic) |

Preparing filtration materials by chemical modification of CNF for water purification

KTH
Project: Cellulose-based filter for water purification
Supervisor: Lars Wågberg
Dissertation planned: 2023
Inger Axbrink

Inger Axbrink

Research management and support (academy)
Inger Axbrink
Inger Axbrink

Research management and support (academy) | forskningskommunikatör

Mittuniversitetet
1 2 3 14

Är du forskare och vill komplettera eller ändra dina uppgifter? Kontakta registrator@treesearch.se.