Treesearch text logotype

DEN NATIONELLA PLATTFORMEN FÖR NYA MATERIAL OCH SPECIALKEMIKALIER FRÅN SKOGSRÅVARA

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på ny kunskap och kompetens för forskningen på nya material från skogen

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och specialkemikalier från skogsråvara. I samverkan med akademi, industri, privata stiftelser och staten skapar Treesearch en världsledande, öppen forskningsmiljö  som lägger grunden för framtida innovationer från skogen och bidrar till  bioeknomin.

Treesearch nyheter

Fokus på forskning och kunskaps-överföring på  Treesearch Insight: BiMaC Innovation

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet blir core-partner i Treesearch

ForMAX vid MAX IV

Första ForMAX-workshopen 22 – 23 januari

Tillsammans satsar vi för en biobaserad framtid

Treesearch möjliggörs genom en gemensam satsning  av akademin, industrin, KAW och staten. Satsningen är en del av regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi via BioInnovation.

Ta del av framtida uppdateringar– anmäl dig till  Treesearchs maillista

Treesearch core-partners

Chalmers logotype
KTH logotype
Linköpings universitet logotype
BillerudKorsnäs logotype
Holmen logotype
Stora Enso logotype
Södra logotype

Treesearch finansiärer av forskning och aktiviteter

Vinnova logotype
BioInnovation logotype
KAW logotype