Treesearch text logotype

NATIONELLA FORSKNINGSPLATTFORMEN FÖR NYA MATERIAL OCH SPECIALKEMIKALIER FRÅN SKOGSRÅVARA

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på ny kunskap och kompetens för forskningen på nya material från skogen

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och specialkemikalier från skogsråvara.

I samverkan med akademi, industri, privata stiftelser och staten skapar Treesearch en världsledande, öppen forskningsmiljö  som lägger grunden för framtida innovationer från skogen och bidrar till  bioeknomin.

Ta del av framtida uppdateringar från Treesearch

Anmäl dig till Treesearchs maillista