DEN NATIONELLA PLATTFORMEN FÖR NYA MATERIAL OCH SPECIALKEMIKALIER FRÅN SKOGSRÅVARA

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på forskning och ny kunskap för nya material från skogen

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Genom samverkan mellan akademi, industri, privata stiftelser och staten skapas en världsledande, öppen forskningsmiljö i form av en nationell forskningsplattform, som bidrar till utvecklandet av kompetenser och kunskap som möjliggör framtida innovationer baserade på skogen.

Treesearch Insight: BiMaC Innovation 29 januari 2018 

Registrera dig innan 19/1 för att även ta del av konferensmiddagen och -lunchen!

Treesearch nyheter

Mittuniversitetet blir core-partner i Treesearch

Första ForMAX-workshopen 22 – 23 januari

Klartecken för fortsättning på Wallenberg Wood Science Center 

Tillsammans satsar vi för en biobaserad framtid

Treesearch möjliggörs genom en gemensam satsning  av akademin, industrin, KAW och staten. Satsningen är en del av regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi via BioInnovation.

Treesearch core-partners

Treesearch finansiärer av forskning och aktiviteter