Treesearch text logotype

NATIONELLA FORSKNINGSPLATTFORMEN FÖR NYA MATERIAL OCH SPECIALKEMIKALIER FRÅN SKOGSRÅVARA

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på ny kunskap och kompetens för forskningen på nya material från skogen

Treesearch har som syfte att skapa en nationell samverkans-plattform för att stödja forskning. Forskningsprojekt som bedrivs inom Treesearch forskningsområden och de forskare som är aktiva i dessa projekt är välkomna att ansluta till plattformen.

Wallenberg Wood Science Center utgör kärnan i den forsknings-verksamhet som nyttjar plattformen.

AKTUELLA KURSER I TREESEARCH

AKTUELLA KOnferenser och event

Ta del av framtida uppdateringar från Treesearch

Anmäl dig till Treesearchs maillista