Treesearch text logotype

EN PLATTFORM FÖR FORSKNING KRING MATERIAL OCH SPECIALKEMIKALIER FRÅN SKOGEN

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på en samverkansplattform för forskning inom området

Treesearch har som syfte att skapa en nationell plattform för att stödja forskning. Forskningsprojekt som bedrivs inom Treesearch forskningsområden och de forskare som är aktiva i dessa projekt är välkomna att ansluta till plattformen.

Wallenberg Wood Science Center utgör kärnan i den forsknings-verksamhet som nyttjar plattformen.

Anslut forskare och projekt till Treesearch

Nu kan du som forskar inom nya material och specialkemikalier från skogsråvara ansluta till Treesearch. Läs mer hur man gör och vad det innebär!

Apply for support for research infrastructure

Defence of thesis Selda Aminzadeh, KTH/WWSC 14/12 kl 14.00

Valorization of Kraft Lignin by Fractionation and Chemical Modifications for Different Applications
Disputation

AKTUELLA KURSER I TREESEARCH

AKTUELLA KOnferenser och event

Treesearch progress, maj 2019 (information kommer)

Ta del av framtida uppdateringar