Treesearch text logotype

DEN NATIONELLA PLATTFORMEN FÖR NYA MATERIAL OCH SPECIALKEMIKALIER FRÅN SKOGSRÅVARA

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på ny kunskap och kompetens för forskningen på nya material från skogen

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och specialkemikalier från skogsråvara. I samverkan med akademi, industri, privata stiftelser och staten skapar Treesearch en världsledande, öppen forskningsmiljö  som lägger grunden för framtida innovationer från skogen och bidrar till  bioeknomin.

Treesearch nyheter

Invigning för Treesearch 31 maj med seminarium och science fair

Här är världens starkaste biobaserade material – forskning från KTH

Lignin nytt supergrönt bränsle för bränslecell – forskning från LiU

Ta del av framtida uppdateringar– anmäl dig till  Treesearchs maillista

Treesearch core-partners

Chalmers logotype
KTH logotype
Linköpings universitet logotype
BillerudKorsnäs logotype
Holmen logotype
Stora Enso logotype
Södra logotype

Treesearch finansiärer av forskning och aktiviteter

Vinnova logotype
BioInnovation logotype
KAW logotype